Avís legal


Montserrat Cabré és la titular del lloc web www.montserratcabre.es. Excepte indicació expressa, la titularitat de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial dels continguts d’aquesta pàgina web correspon a Montserrat Cabré.

Montserrat Cabré ofereix en tot moment una informació certa i actualitzada, encara que aquesta informació pot contenir incorreccions tècniques o errors gràfics. Montserrat Cabré no es responsabilitza de la veracitat de la informació continguda en aquest lloc web.


Drets de propietat intel•lectual i industrial

Tots els continguts d’aquesta web (incloent-hi els de caràcter enunciatiu i no limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat de Montserrat Cabré, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel•lectual i industrial, entre altres.

Per tant, els continguts no podran ser manipulats (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc.) per l’usuari ni per tercers -ja sigui totalment o parcialment-, sense l’autorització de Montserrat Cabré, tret que s’indiqui el contrari.


Privacitat de la informació

Montserrat Cabré, amb domicili social al carrer Sant Bru, 12, 2n 4a, 08301, Mataró (Barcelona), és la titular de la base de dades. Totes les dades facilitades a través dels correus electrònics es tractaran amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Només es demanaran les dades estrictament necessàries per dur a terme tasques bàsiques d’administració.
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. Montserrat Cabré es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi introduït dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin de dret.


Consentiment de l'usuari

Amb l’enviament d’un correu electrònic, l’usuari dóna el consentiment al tractament automatitzat de les dades que s’inclouen al lloc web. En qualsevol cas, les dades facilitades no se cediran a tercers.