El naixement


El naixement és un dels processos vitals més estressants que experimenta un nadó. El nounat se sotmet a nombroses pressions durant un període de temps considerable (mala posició a dins l’úter, contraccions uterines o resistència natural del canal de sortida).

El naixement

Gràcies a les sutures cranials, que fan possible l’absorció d’aquestes pressions (superposant-se), el mateix sistema del bebè és capaç d’adaptar-se al medi fora de l’úter. En aquest sentit, l’osteopatia és molt beneficiosa perquè ajuda a minimitzar el possible dany sobre diferents estructures i actua directament en el sistema nerviós del petit per aconseguir el desenvolupament més efectiu possible.


Els principals objectius en aquesta etapa són:

  • Acompanyar el nen en totes les fases de creixement
  • Arribar a l’edat adulta amb el màxim potencial de salut