La visita


El tractament osteopàtic és personalitzat i varia en funció de la patologia i els símptomes que presenta el pacient. Aquest tractament no només tracta el símptoma (possible dolor), sinó que aprofundeix per arribar a l’origen del problema.

La visita

La primera visita a l’osteòpata es pot dividir en tres parts.

  • La primera part consistirà en una entrevista completa en què es repassarà la història clínica de la persona des del naixement fins a l’actualitat (explicació del motiu de la consulta, possibles traumatismes, al•lèrgies, intervencions quirúrgiques, etc.).

  • La segona part se centrarà en l’exploració, en què es farà una valoració tant de la zona afectada –mitjançant una sèrie de tests manuals i una suau palpació– com de la resta del cos. El professional identificarà les disfuncions miofascials, articulars, vasculars o neurovegetatives que puguin estar causant problemes. En aquest moment també es valoraran les proves diagnòstiques aportades (analítiques, radiografies, ressonàncies magnètiques, etc.).

  • Amb tota aquesta informació, l’osteòpata obtindrà un diagnòstic i podrà iniciar la tercera i última part de la sessió: el tractament. La durada del tractament variarà en funció de cada pacient i de la seva patologia. Hi ha casos en què el motiu de la visita quedarà resolt en un termini de temps curt i d’altres en què el procés serà més llarg i caldran diverses sessions periòdiques.

Després d’una sessió d’osteopatia hi haurà una sèrie de canvis posturals i fisiològics. És per això que després del tractament la persona pot notar un cansament general que pot durar poques hores o diversos dies. Són tot un seguit de canvis als quals el cos s’ha d’adaptar.

L’osteòpata no utilitza aparells ni medicaments, únicament les mans.